Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PARTNERZY PTF

Oddział Świętokrzyski

 

  

CELE

 1. Nadrzędnym celem Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii jest INTEGRACJA środowiska zawodowego fizjoterapeutów.

CELE STATUTOWE

 1. Szerzenie zdobyczy nauki w zakresie fizjoterapii i dyscyplin pokrewnych
 2. Zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej
 3. Upowszechnianie oraz wdrażania wiedzy i zdobyczy praktycznych z zakresu fizjoterapii, profilaktyki prozdrowotnej i rehabilitacji, poprzez współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi władzami i instytucjami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi w kraju i za granicą
 4. Podnoszenie etyki zawodowej swych członków
 5. Reprezentowanie interesów zawodowych i naukowych swych członków
 6. Reprezentowanie interesów fizjoterapeutów

CELE TERYTORIALNE

 1. Rozpoczęcie redagowania i wydawania biuletynu informacyjno-naukowego Oddziału Świętokrzyskiego.
 2. Otwarcie funkcjonalnej strony www.
 3. Założenie i prowadzenie informacyjnych kont PTF w portalach społecznościowych.
 4. Organizacja otwartych konferencji naukowych i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych fizjoterapeutów.
 5. Organizacja cyklicznych imprez integrujących środowisko fizjoterapeutów.

ŚRODKI

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

 1. Organizuje zebrania, sympozja i zjazdy naukowe
 2. Mobilizuje swych członków do publikowania prac w specjalistycznych czasopismach z zakresu fizjoterapii
  i rehabilitacji w kraju i za granicą
 3. Współdziała w specjalizowaniu i doszkalaniu swych członków w poszczególnych obszarach fizjoterapii
  – głównie poprzez organizowanie odpowiednich kursów i innych form szkolenia oraz dbałość o właściwy ich poziom
 4. współdziała w sprawach swych członków z odpowiednimi władzami, instytucjami oraz towarzystwami
  i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi
 5. Współdziała w rozwiązywaniu problemów opieki zdrowotnej w sferze rehabilitacji
 6. Prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną

 

Konferencje

 

Warsztaty

 

Kursy

 

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?